WALDEMAR ŁYSIAK

Waldemar Łysiak

ur. 8 marca 1944 w Warszawie


Używał pseudonimów literackich:

Valdemar Baldhead, Archibald, Mark W. Kingden, Rezerwowy Ł.

Doświadczenie

Polski pisarz i publicysta, napoleonista.

Waldemar Łysiak ukończył Liceum im. Bolesława Prusa w Warszawie. Następnie kontynuował naukę na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, który ukończył w 1968 roku. Studiował później historię sztuki na Uniwersytecie Rzymskim oraz w Międzynarodowym Centrum Studiów nad Ochroną i Konserwacją Zabytków w Rzymie. W roku 1977 obronił na Wydziale Architektury PW pracę doktorską pt. "Doktryna fortyfikacyjna Napoleona". Waldemar Łysiak wykładał historię kultury i cywilizacji na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej.